top of page

Короткий опис і програма бухгалтерського курсу «Бухгалтерський облік + BAS + Головний бухгалтер»

Astonomical часы

ТРИВАЛІСТЬ

Тривалість курсу 6,5 місяців з нуля до рівня головного бухгалтера - 72 астрономічних години (96 академічних годин).

Тривалість курсу в міні-групах від 2 до 4 осіб - погоджується з адміністрацією. Курс читається в повному обсязі.

Кредитная карта

ВАРТІСТЬ

 13 000 грн. за 6,5 місяців навчання (більше 80 уроків) 

У вартість входить: 40 уроків теорії з роздатковим матеріалом, 9 контрольних робіт, 24 уроки в Zoom,  18 уроків в програмі БАС з інструкцією , актуальна енциклопедія бухгалтера.

 

Перший урок – безкоштовний.

 

Оплата вноситься поетапно:

     1. Перший модуль (середня тривалість 1,5 місяця) -  2600 грн. на другому занятті.

    2. Другий модуль (середня тривалість 1,5 місяця) -  2600 грн.

   3. Третій модуль (середня тривалість 1,5 місяця) -  2600 грн.

      4. Четвертий модуль ( середня тривалість 1 місяць) - 2600 грн.

  5. П'ятий модуль ( середня тривалість 1 місяць) -  2600 грн.

Для юридичних осіб вартість збільшується на 10%

Сертифікат

Пробний урок

Поетапна оплата

Графік занять

Лівобережна

27 серпня

Онлайн

Вересень

Пн., Ср.
10.30-13.30

Вересень

Вт., Чт.

18.30-21.30

Вересень

Сб. 15.00-18.30

Нд. 15.00-18.30

Почайна

27 серпня

Онлайн

Вересень

Пн.,Ср.
10.30-13.30

Вересень

Вт., Чт.

18.30-21.30

Вересень

Сб. 15.00-18.30

Нд. 15.00-18.30

Нивки

27 серпня

Онлайн

Вересень

Пн.,Ср.
10.30-13.30

Вересень

Вт., Чт.

18.30-21.30

Вересень

Сб. 15.00-18.30

Нд. 15.00-18.30

Короткий опис бухгалтерського курсу

 

Курс «Бухгалтерський облік + Податковий облік + BAS» в навчальному центрі «Профіресурс» буде цікавий і студентам, і новачкам, і працюючим бухгалтерам.

Як показує практика, в Києві студенти можуть знати теорію «Бухгалтерський облік» і тільки, але ніколи не стикалися з програмою «BAS», тому вони вибирають бухгалтерські курси.

 

Багато бухгалтерів автоматично працюють в «BAS», але вже призабули, а деякі і не розуміли правила побудови основного облікового рівняння і бухгалтерських проводок. Натисканням однієї кнопки в програмі вони роблять прибуткові, видаткові накладні тощо, навіть не перевіряючи правильність формування проводок, сподіваючись, що програма сама все зробить правильно.

 

Деякі головні бухгалтери Києва роблять податкову звітність вручну, розуміючи, що в програмі «BAS» звітність до фондів, або декларація на прибуток, або 1ДФ формуються невірно, а виправити помилки не можуть, так як не вистачає знань в «BAS» і, головне, -часу на виправлення помилок, внесених іншими.

 

А для новачків бухгалтерські курси просто необхідні. Вони, після закінчення занять, будуть знати не тільки теорію «Бухгалтерський облік», але навчаться заповнювати первинні документи, зможуть працювати в «BAS», формувати Баланс, звітність до контролюючих органів, податкову звітність.

 

Наші бухгалтерські курси максимально наближені до практичної роботи в бухгалтерії в комерційних структурах Києва і навіть новачки вже на четвертому занятті можуть скласти простий Баланс.

 

Мета нашого навчального центру - дати слухачам такі знання податкового та бухгалтерського обліку і такі вміння, щоб після закінчення курсу початківці бухгалтера сміливо пропонували себе в кадрові агентства Києва як хороші фахівці, студенти впевнено могли скласти іспити, а працююючі бухгалтери стали ще більш кваліфікованими.

І, як ви вже змогли переконатися, дивлячись на сторінку " Про нас " нашого київського навчального центру, всі викладачі - практики, які люблять свою професію і гумор. Вони вміють дати незрозумілу, суху теорію в захоплюючій формі, зарядити позитивними емоціями і вдихнути любов до цієї складної, але дуже цікавої та потрібної професії - бухгалтер.

2. Тривалість курсу «Бухгалтерський облік + Податковий облік + BAS» - 96 (дев'яносто шість) академічних годин (1 академічна година = 45 хвилин) або 72 астрономічних години. Заняття триває 3-4 години з 15 хвилинною перервою.

 

Програма бухгалтерського курсу

 

 

I.Теоретичні основи бухгалтерського обліку

1. Бухгалтерський облік та його завдання

2. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

3. Класифікація об'єктів бухгалтерського обліку

4. Метод бухгалтерського обліку. Елементи методу (бухгалтерський баланс, рахунки, подвійний запис тощо).

5. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова, головне облікової рівняння

6. Рахунки бухгалтерського обліку, їх структура та призначення

7. Активні та пасивні рахунки

8. Подвійний запис. кореспонденція рахунків

9. Синтетичний та аналітичний облік

10. Право ведення аналітичного обліку

11.План рахунків бухгалтерського обліку, його будова

12. Класифікація рахунків

13. Призначення рахунків та їх характеристика

14. Зв'язок бухгалтерських рахунків з балансом

15. Оборотно-сальдова відомість

16. Практичне завдання по темі «Баланс»

Кожна тема ілюструється числовими прикладами і вирішенням завдань.

 

II. Бухгалтерський і податковий облік в Україні

 

ОБЛІК КОШТІВ

 

1.Організація, облік і документальне оформлення операцій за безготівковими розрахунками:

- нормативна база

- порядок відкриття рахунків в установах банків, документальне оформлення

- кореспонденція рахунків

- відображення обліку операцій за безготівковими розрахунками в облікових регістрах та звітності.

- числові приклади і завдання.

2. Організація, облік і документальне оформлення операцій з готівковими коштами:

- нормативна база

- організація ведення касових операцій

Документальне оформлення касових операцій

- надходження готівкових коштів в касу підприємства і їх видача. -Касова книга

- готівкові розрахунки з іншими підприємствами

- кореспонденція рахунків

- відображення обліку касових операцій в облікових регістрах і звітності

- числові приклади і завдання.

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ІНШИМИ дебіторами І кредиторами

 

1. Розрахунок з учасниками

2. Розрахунок з підзвітними особами. Витрати на відрядження. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт (Авансовий звіт)

3. Практичне завдання в BAS по темі «Облік грошових коштів», «Розрахунки з підзвітними особами»

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

1. Нормативна база

2.Організація обліку по оплаті праці на підприємстві.

3. Структура, форми і системи оплати праці

4. Порядок розрахунку ЗП. Утримання із ЗП

5. Нарахування на фонд оплати праці

6. Порядок виплати ЗП

7. Порядок надання та розрахунку відпускних

8. Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності

9. Документальне оформлення. Розрахунково-платіжна відомість.

10. Кореспонденція рахунків

11. Відображення обліку розрахунків по оплаті праці в облікових регістрах та звітності

12. Числовий приклад розрахунку ЗП з нарахуванням відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, застосуванням податкової соціальної пільги.

13. Цей же приклад в BAS з формуванням всіх звітів, пов'язаних з оплатою праці (Єдиний соціальний внесок, 1 ДФ, відображення в Декларації з податку на прибуток).

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

1. Законодавча база. суть ПДВ

2. Платники податку

3. Об'єкт і база оподаткування

4. Ставки податку

5. Податкові зобов'язання і податковий кредит

6. Організація урахування ПДВ по 1 і 2 подіях

7. Пільги з ПДВ

8. Бюджетне відшкодування

9. Документальне оформлення. Податкова накладна. Реєстри отриманих та виданих податкових накладних

10. Декларація по ПДВ.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ОС) ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1. Нормативна база. Поняття ОС, їх класифікація. Інші необоротні активи

2. Облік надходження ОС і їх оцінка

3. Методи нарахування амортизації у бухгалтерському обліку

4. Облік витрат на утримання (ремонт, модернізація)

5. Інвентаризація

6. Оренда

7. Облік вибуття

8. Кореспонденція рахунків

9. Документальне оформлення рухів ОС

10. Відображення обліку ОС в облікових регістрах та звітності

11. Податковий облік основних засобів. Амортизація у податковому обліку

12. Практичне завдання в BAS по темі «Облік основних засобів»

13. Відображення в Декларації з податку на прибуток та додатку АМ.

Облік нематеріальних активів

1. Нормативна база. Поняття нематеріального активу

2. Первісна вартість

3. Амортизація

4. Кореспонденція рахунків

5. Відображення обліку нематеріальних активів в облікових регістрах та звітності

6. Числові приклади, завдання

ОБЛІК ЗАПАСІВ

1. Нормативна база. Поняття і склад запасів

2. Первісна вартість

3. Оцінка на дату Балансу

4. Оцінка вибуття запасів

5. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)

6. Документальне оформлення надходження, вибуття запасів. Довіреність (оформлення та облік)

7. Кореспонденція рахунків

8. Числові приклади, завдання.

9. Податковий облік.

10. Практичне завдання в BAS по темі «Облік запасів»,

11. Відображення в Декларації з податку на прибуток і додатках. Відображення в Декларації з ПДВ.

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З дебіторами І кредиторами

1. Розрахунки з постачальниками і покупцями, з дебіторами і кредиторами

2. Числові приклади і завдання.

3. Розрахунок по податках. Види податків і зборів

4. Практичне завдання в BAS по темі «Облік розрахунків»

5. Відображення в Декларації з податку на прибуток і в Декларації з ПДВ.

ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО. СОБІВАРТІСТЬ

1. Нормативна база. Витрати, їх склад

2. Розрахунок виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг).

3. Розподілення рах. 91

4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат (рахунки класу 9, рахунки класів 8 і 9).

5. Спрощена система ведення обліку (рахунки класу 8)

6. Відображення обліку витрат в облікових регістрах та звітності.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Нормативна база. Доходи, їх склад і облік

2. Фінансовий результат діяльності підприємства. Схема визначення фінансового результату і прибутку

3. Кореспонденція рахунків.

4. Відображення обліку доходів і визначення фінансового результату в облікових регістрах та звітності.

5. Практичне завдання в BAS по темі «Фінансовий результат»,

6. Відображення у фінансовій звітності.

ОБЛІК власного і позикового капіталу

1. Облік власного капіталу

2. Облік позикового капіталу. Кредити банків.

ПРИБУТОК

1. Податковий Кодекс України

2. Платники податку. Об'єкт оподаткування. Ставка податку

3. Визначення доходів і витрат

4. Визначення поточного податку на прибуток

5. Поточний податок на прибуток і витрата з податку на прибуток. Облік різниці між ними

6. Практичне завдання в BAS по темі «Оподаткування прибутку».

ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ

1. Місячна, квартальна і річна звітність. Терміни подачі.

2. Фінансова звітність (Баланс, Звіт про Фінансові результати тощо)

3. Податкова звітність (Декларація з податку на прибуток, Декларація з ПДВ тощо)

bottom of page