top of page

Короткий опис і програма бухгалтерського курсу «Бухгалтерський облік для початківців + BAS»

Astonomical часы

ТРИВАЛІСТЬ

Тривалість курсу - 36 астрономічних години (48 академічних годин).

Тривалість курсу в мінігрупах від 2 до 4 осіб - погоджується з адміністрацією. Курс читається в повному обсязі.

Середня тривалість ранкових груп:

3 - 4 тижні.

Середня тривалість вечірніх груп:

4 - 5 тижнів.

Кредитная карта

ВАРТІСТЬ

Перший урок - БЕЗКОШТОВНИЙ.

 

Вартість курсу 5200 грн.

 

Оплата - на другому занятті.

 

Для юридичних осіб вартість збільшується на 10%.

Сертифікат

Пробний урок

Графік занять

Лівобережна

27 серпня

Онлайн

Вересень

Пн.,Ср.
10.00-14.00

Вересень

Вт., чт.

18.30-21.30

Вересень

 Сб. 15.00-18.30

 Нд. 15.00-18.30

Почайна

27 серпня

Онлайн

Вересень

Пн.,Ср.
10.00-14.00

Вересень

Вт., чт.

18.30-21.30

Вересень

 Сб. 15.00-18.30

 Нд. 15.00-18.30

Нивки

27 серпня

Онлайн

Вересень

Пн.,Ср.
10.00-14.00

Вересень

Вт., чт.

18.30-21.30

Вересень

Сб. 15.00-18.30

Нд. 15.00-18.30

Короткий опис бухгалтерського курсу

 

I. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

2. Бухгалтерський облік і його завдання

3. Метод бухгалтерського обліку. Елементи методу (бухгалтерський баланс, рахунки, подвійний запис і т.д.).

4. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова, головне облікової рівняння

5. Рахунки бухгалтерського обліку, їх структура та призначення

6. Активні та пасивні рахунки

7. Подвійний запис. кореспонденція рахунків

8. Синтетичний та аналітичний облік

9. План рахунків бухгалтерського обліку, його будова

10. Зв'язок бухгалтерських рахунків з балансом.

11. Документація, документообіг, порядок обробки і зберігання документів;

12. Оборотно - сальдова відомість

13. Кожна тема ілюструється числовими прикладами і вирішенням завдань.

13. Практичне завдання по темі «Баланс» №1.

 

II. Бухгалтерський облік в Україні

ОБЛІК КОШТІВ

1.Організація, облік і документальне оформлення операцій за безготівковими розрахунками:

- Нормативна база

- Порядок відкриття рахунків в установах банків

Документальне оформлення, первинна документація за безготівковими розрахунками.

- Кореспонденція рахунків

- Відображення обліку операцій за безготівковими розрахунками в облікових регістрах та звітності.

- Числові приклади і завдання.

2. Організація, облік і документальне оформлення операцій з готівковими коштами:

- Нормативна база

- Організація ведення касових операцій

Документальне оформлення касових операцій, первинна документація.

- Надходження готівкових коштів в касу підприємства і їх видача. -Касова книга

- Готівкові розрахунки з іншими підприємствами

- Кореспонденція рахунків

- Відображення обліку касових операцій в облікових регістрах і звітності.

- Числові приклади і завдання.

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ІНШИМИ дебіторами І кредиторами

 

1. Розрахунки з учасниками

2. Розрахунки з підзвітними особами. Витрати на відрядження. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт (Авансовий звіт)

3. Практичне завдання в 1С Бухгалтерія по темі «Облік грошових коштів», «Розрахунки з підзвітними особами»

 

ОБЛІК ЗАПАСІВ

 

1. Нормативна база. Поняття і склад запасів

2. Первісна вартість

3. Оцінка на дату Балансу

4. Оцінка вибуття запасів

5. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)

6. Документальне оформлення надходження, вибуття запасів. Довіреність (оформлення та облік)

7. Кореспонденція рахунків

8. Числові приклади, завдання.

9. Практичне завдання в 1С Бухгалтерія по темі «Облік запасів»

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З дебіторами І кредиторами

 

1. Розрахунки з постачальниками і покупцями, з дебіторами і кредиторами.

2. Числові приклади і завдання.

3. Практичне завдання по темі «Баланс» №2.

4. Практичне завдання в 1С Бухгалтерія по темі «Облік розрахунків з постачальниками і покупцями».

bottom of page