top of page

Короткий опис і програма бухгалтерського курсу «Головний бухгалтер» Модуль 1

Astonomical часы

ТРИВАЛІСТЬ

Тривалість курсу складає 72 астрономічні години або 96 академічних

Тривалість курсу в місцях - 2 - 3 місяці

Кредитная карта

ВАРТІСТЬ

Вартість курсу - 9000 грн. (включаючи 1С 8)

Курс без 1С 8 - 6400 грн.

Оплата поетапна - 3 оплати по 3000 грн (з 1С 8), 2 оплати по 3200 грн. (без 1С 8)

Для юр. осіб вартість збільшується на 10%.

Сертифікат

Поетапна оплата

Графік занять

Лівобережна

Травень

Травень

Травень

Травень

Онлайн

Вт., Чт.
10.30-14.00

    Вт., Чт.
   18.30-21.30

    Сб., Нд.
    15.00-18.30

Програма курсу:

 

Урок №1:

I. Практичне завдання по формуванню Балансу (звіту про фінансовий стан підприємства).

 

Урок №2:

II. Практичне завдання по формуванню звіту про фінансовий результат (приклад №1):

· Доходи підприємства - поняття, склад;

· Витрати підприємства - поняття, склад;

· Визначення фінансового результату за звітний період;

 

Урок №3,4:

III. Система оподаткування в Україні: Податкова реформа.

1) Спрощена система оподаткування:

· База оподаткування;

· Терміни сплати єдиного податку;

· Звітність платника єдиного податку - юридичної особи;

· Звітність платника єдиного податку - фізичної особи.

2) Загальна система оподаткування:

· Платники податку на прибуток;

· Ставка податку на прибуток;

· Об'єкт оподаткування;

· Порядок розрахунку;

· Терміни сплати;

· Звітність платника податку на прибуток.

А) Практичне завдання. Як правильно вибрати суб'єктам господарської діяльності систему оподаткування (зареєструватися підприємцем або створити підприємство. Вибрати єдиний податок або сплачувати податок на прибуток?)

Б) Практичне завдання: по формуванню Балансу (звіту про фінансовий стан підприємства). (Приклад №2)

В) Практичне завдання по формуванню звіту про фінансовий результат (приклад №2).

Г) Практичне завдання по заповненню декларації на прибуток та податкової декларації платника єдиного податку.

 

Урок №5:

IV. Податок на додану вартість :

· Загальна характеристика податку на додану вартість;

· Платники податку на додану вартість;

· Об'єкт оподаткування;

· База оподаткування;

· Ставки ПДВ;

· Дата виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту;

· Реєстрація податкових накладних;

· Декларація з ПДВ.

 

Урок №6,7:

V. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів:

· Надходження основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів як внесок до статутного капіталу;

· Придбання основних засобів у постачальника. Введення в експлуатацію основних засобів;

· Нарахування амортизації на основні засоби;

· Виникнення витрат підприємства при нарахуванні амортизації основних засобів;

· Ремонт і поліпшення основних засобів.

· Придбання малоцінних необоротних матеріальних активів у постачальника;

· Введення в експлуатацію малоцінних необоротних активів;

· Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів;

· Виникнення витрат підприємства при нарахування амортизації;

· Вибуття основних засобів та малоцінних необоротних активів;

· Придбання нематеріальних активів у постачальника;

· Введення в експлуатацію нематеріальних активів;

· Нарахування амортизації нематеріальних активів;

· Виникнення витрат підприємства при нарахуванні амортизації нематеріальних активів;

 

Урок №8,9:

VI. Розрахунки з покупцями і постачальниками:

· Придбання запасів у постачальника. Податковий кредит.

· Реалізація запасів покупцям. Податкові зобов'язання.

· Відображення доходів і витрат при реалізації запасів.

· Методи оцінки вибуття запасів і вплив вибору методу на оподатковуваний прибуток.

· Надходження запасів як внесок до статутного капіталу;

· Практичне завдання: по формуванню Балансу (звіту про фінансовий стан підприємства). (Приклад №3)

· Практичне завдання по формуванню звіту про фінансовий результат (приклад №3):

 

Урок №10,11:

VII. Облік заробітної плати:

· Облік праці та її оплата. Обов'язкові утримання (ПДФО, військовий збір) з заробітної плати співробітників, нарахування на заробітну плату (ЄСВ) за звітний місяць. Податкові соціальні пільги з ПДФО.

· Нарахування авансу співробітникам і авансових платежів по податках (ЄСВ, ПДФО, військовий збір);

· Перерахування з розрахункового рахунку авансу співробітникам і авансових платежів по податках (ЄСВ, ПДФО, військовий збір);

· Нарахування заробітної плати співробітникам за звітний місяць. Обов'язкові утримання (ПДФО, військовий збір) з заробітної плати співробітників, нарахування на заробітну плату (ЄСВ) за звітний місяць;

· Операції, пов'язані з нарахуванням і виплатою лікарняних та відпускних;

· Друга частина виплати заробітної плати співробітникам і податків (ЄСВ, ПДФО,

військовий збір);

· Індексація заробітної плати;

· Практичне завдання з обліку заробітної плати.

· Порядок заповнення Звіту по ЄСВ;

· Порядок заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ)

 

Урок №12:

VIII. Виробництво.

· Формування виробничої собівартості продукції;

· Прямі виробничі витрати;

· Загальновиробничі витрати;

· Критерії розподілу загальновиробничих витрат;

· Практичне завдання з бухгалтерського обліку на виробничому підприємстві.

 

Урок №13,14:

IX. Заключна комплексна задача.

 

· Практичне завдання: по формуванню Балансу (звіту про фінансовий стан підприємства) форма 1м (приклад №4); звіту про фінансові результати форма 2м (приклад №4); Декларації з ПДВ; декларації з

податку на прибуток:

· Виробництво і реалізація продукції.

· Купівля і реалізація товару.

· Доходи від реалізації продукції, товарів, робіт.

· Собівартість реалізованих товарів, продукції, послуг.

· Адміністративні витрати.

· Витрати на збут.

· Інші операційні доходи.

· Інші витрати операційної діяльності.

· Фінансові доходи

· Фінансові витрати.

· Закриття звітного періоду.

· Визначення фінансового результату за звітний період.

· Нарахування податку на прибуток

· Порядок заповнення Звіту суб'єкта малого підприємництва (Форма №1-М)

· Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (Форма №2)

· Порядок заповнення Декларації з ПДВ

· Порядок заповнення Декларації з податку на прибуток

· Формування фінансової та податкової звітності в програмі М.E.Doc.

bottom of page